שרון בן צבי, סמכ”ל שיווק בקבוצת משולם לוינשטיין מציינת, כי “כחברה שמקימה בנייני משרדים הן בתל אביב והן בפריפריה אני יכולה לומר שבשנים האחרונות דווקא יש צמיחה כלשהי בשטח בבניית בנייני משרדים לא בתל אביב אבל לא מספיק. לכתבה המלאה