מרכזים לוגיסטיים- האחות החדשה בשוק המניבים.

אלון מרמלשטיין, סמנכ”ל פיתוח עסקי בחברת משולם לוינשטין קובע- “כי היום הרבה מרוד חברות נדל”ן מניב גדולות מחפשות אלטרנטיבה להשקעות בתחום המסחר והמשרדים וכניסה אל תחומי התמחות חדשים. בהתאם הן מנסות להצטייד במרלו”גים והתחרות בהחלט מורגשת בשוק. מרכזים לוגיסטיים- האחות החדשה בשוק המניבים