ההנפקה תתבצע לגופים מוסדיים והיא תהיה ההנפקה השנייה אותה מבצעת החברה. המניות שיונפקו יהוו כ-9% מהונה של נאנט (כ-13 מיליון מניות), כך שלאחר ההנפקה יחזיק הציבור בכ-18% ממניות החברה, מה שיכפיל למעשה את שיעור אחזקות הציבור בחברה. בסך הכל, צפויה החברה לגייס בהנפקה הנוכחית כ-92 מיליון שקל (כ-11 מיליון ליש”ט). לכתבה המלאה