קבוצת משולם לוינשטין – שבעה עשורים של עשייה משפחתית, התמחות בנדל”ן ובנייה, יציבות ניהולית ואיתנות

נדלן מניב חובק עולם