בי 2016 יצאו לדרך מכרזי מחיר למשתכן, נולד המס על דירה שלישית והוקמה רשות להתחדשות עירונית. אבל למרות כל המאמצים והתוכניות מחירי הדיור לא ירדו. מה יקרה בשוק בי 2017 בכירי ענף הנדל״ן בישראל משרטטים את מפת האופטימיות. בזהירות המתבקשת, כמובן…

שאול לוטן, מנכ״ל “משולם לוינשטין”: “הבאת חברות בנייה מחו”ל תפתור חלקית בעיה אחת, אבל תייצר בעיות גדולות יותר. יוזמת כחלון מייצרת היום
את האבטלה של מחר” צו השנה