שאול לוטן מנכ”ל לוינשטין, צפה שהם יעלו ב 3%-5% ןכי חלק מהקבלנים שזכו במכרזי המחיר למשתכן לא ימסרו הדירות בזמן