שרון בן צבי קבוצת משולם לוינשטין חשוב לברר האם הדירה לדוגמה בנויה על פי הסטנדרט, אנחנו מאמינים בעיצוב דירות־לדוגמה כפי שהן תימסרנה לדייר ככל שנבצע שינוי מבני ניישם אותו גם לדייר ללא תוספת תשלום קחו דוגמא